Menu
Statut

Statut uchwalony uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KANON w dniu 26 lutego 2014 roku w Tarnowie.

copyright ? Stowarzyszenie KANON