Menu
Zadania publiczne"Stowarzyszenie KANON jest w 2016 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych - Akademia Rozwoju Talentu ARTcopyright ? Stowarzyszenie KANON