Menu
Abstynencyjna Grupa Wsparcia

W styczniu 2014 roku Stowarzyszenie KANON rozpoczęło realizację nowego zadania publicznego w Mościcach, w ramach którego współpracuje z liderami Abstynencyjnej Grupy Wsparcia "Pomocna Dłoń".

Grupa wsparcia jest niezbędnym elementem terapii dla osób uzależnionych i daje możliwość skutecznego powrotu do trzeźwości. 

Program pracy Abstynencyjnej Grupy Wsparcia "Pomocna Dłoń" jest oparty na autorskim programie bazującym na programach terapeutycznych Anonimowych Alkoholików oraz doświadczeniu trzeźwych alkoholików, którzy skutecznie przeszli przez terapię odwykową i obecnie pracują jako liderzy nowych grup wsparcia.

Uczestnikami Abstynencyjnej Grupy Wsparcia "Pomocna Dłoń" są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), które z własnej woli przychodzą na spotkania grupy, celem wyjścia z nałogu i trwania w trzeźwości. Jedynym warunkiem przynależności do grupy wsparcia jest chęć wyjścia z nałogu. Uczestnictwo w spotkaniach jest na zasadzie dobrowolności ? nie przymusu.

Spotkania Abstynencyjnej Grupy Wsparcia "Pomocna Dłoń" odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 na terenie Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo - Terapeutycznego przy ul. Zbylitowskiej 5.

copyright ? Stowarzyszenie KANON