Menu
Świetlica PRZYSTAŃ

Od 5 lat Stowarzyszenie KANON prowadzi świetlice środowiskową PRZYSTAŃ dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do mościckich szkół.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 16:30.

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie według jego potrzeb.

W ramach działalności dydaktycznej głównym zadaniem wychowawców jest pomoc w odrabianiu lekcji i przezwyciężaniu istniejących problemów dzieci (na podstawie wypełnionych kart zgłoszenia), i w sposób atrakcyjny zapewnić spędzanie wolnego czasu.

Od września 2017 działania dydaktyczno-wychowawcze w Świetlicy mogą być prowadzone dzięki darowiźnie udzielonej przez GRUPĘ AZOTY z siedzibą w Tarnowie.

 

Karta zgłoszeniowa
Regulamin Świetlicy PRZYSTAŃ

copyright © Stowarzyszenie KANON