Facebook
AKTUALNOŚCI
Mościcki Pomost Nadziei '23
15.12.2023
Kolejny raz dzięki współpracy Stowarzyszenia KANON z Mościckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, seniorzy i osoby w potrzebie otrzymają świąteczne paczki przygotowane przez uczniów i ich opiekunów.
Dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Sopala za wspieranie tej pięknej inicjatywy a młodzieży za wysiłek i dobre serce.
SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH DARCZYŃCÓW I OBDAROWANYCH!
Wracaj
copyright © Stowarzyszenie KANON