Menu
O nas
"To, co jest za nami, i to, co jest przed nami, to nic w porównaniu z tym, co jest wewnątrz nas"
Walt Emerson

WITAMY na stronie Stowarzyszenia KANON! Jesteśmy organizacją pozarządową propagującą inicjatywy społeczne, których głównym zadaniem jest aktywizacja intelektualna, fizyczna i duchowa ludzi we wszystkich grupach wiekowych, umożliwiająca ciągły ich rozwój, budowanie i odbudowywanie samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje postawy a przez to wzmacnianie poczucia ich własnej wartości i godności.

Realizowane przez nas projekty mają tworzyć infrastrukturę i zaplecze osobowe niezbędne do promowania rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej i umysłowej oraz umożliwiać powstawanie autentycznych relacji osobowych opartych na szacunku i zaufaniu.

Pragniemy, aby efektem naszych działań było umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowiskach lokalnych i poza nimi, rozwijanie pozytywnego stosunku człowieka do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie jego życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na sobą...

copyright ? Stowarzyszenie KANON