Facebook
AKTUALNOŚCI
Relacja z pierwszego spotkania członków
11.04.2011

Witam serdecznie

10 kwietnia 2011 r. odbyło sie pierwsze spotkanie informacyjne członków Stowarzyszenia KANON.

Dla przypomnienia:

 • Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 28 stycznia 2011 pod numerem 376992 na wniosek komitetu założycielskiego. W związku z tym jako podmiot gospodarczy został nam nadany NIP oraz Regon.
 • Stowarzyszenie posiada również swoje konto bankowe w PKO Bank Polski.
 • 13 marca 2011 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym zostały podjęte dwie uchwały:
  • pierwsza dotyczyła wyboru dwóch upoważnionych osób do korzystania z karty do bankomatu;
  • druga uchwała dotyczyła ustalenia składki członkowskiej, która wynosi 1 zł/miesięcznie czyli 12 zł na rok. Te składki będą przeznaczone na opłacenie konta bankowego i domeny internetowej.
   Bardzo proszę o wpłacanie składki członkowskiej do dnia 30 kwietnia na konto:
   16 1020 4955 0000 7502 0147 0954
   Stowarzyszenie Kanon
   33-101 Tarnów
   ul. Zbylitowska 5

   W tytule proszę wpisać "Składka członkowska za rok 2011". Osoby, które chciałyby wpłacić większą kwotę na konto stowarzyszenia, proszę o dokonanie osobnego przelewu z tytułem "Darowizna".
 • Dzięki pomocy Michała powstaje strona internetowa Stowarzyszenia, na której znajdziemy wszystkie dane stowarzyszenia, statut, nr konta, formularz zgłoszeniowy dla nowych członków oraz aktualnie realizowane projekty. O uruchomieniu strony poinformuje w kolejnym mailu.
 • Ponieważ chcemy stworzyć listę propozycji działań stowarzyszenia na rok 2011 proszę o przysyłanie swoich konkretnych propozycji projektów , które zostaną ocenione przez zarząd pod względem wykonalności, możliwości finansowych i osobowych. Proszę o informacje czy chcesz się w to zaangażować i czy widzisz możliwości finansowania tego projektu.
  Propozycje proszę przesyłać na iwonas@pro.onet.pl do 30 kwietnia 2011
 • Na spotkaniu przedyskutowaliśmy również tekst misji stowarzyszenia. Poniżej przedstawiam poprawioną wersję uwzględniającą Wasze uwagi. Proszę przesłać zwrotnie wszelkie dodatkowe uwagi do środy 20 kwietnia. Dziękuję.
  MISJA STOWARZYSZENIA KANON:
  " ... Witamy na stronie Stowarzyszenia KANON. Jesteśmy organizacją pozarządową propagującą inicjatywy społeczne, których głównym zadaniem jest aktywizacja intelektualna, fizyczna i duchowa ludzi we wszystkich grupach wiekowych, umożliwiająca ciągły ich rozwój, budowania i odbudowywanie samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje postawy a przez to wzmacnianie ich własnej wartości i godności. Realizowane przez nas projekty mają tworzyć infrastrukturę i zaplecze osobowe niezbędne do promowania rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej i umysłowej oraz umożliwiać powstawanie autentycznych relacji osobowych opartych na szacunku i zaufaniu. Pragniemy, aby efektem naszych działań było umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowiskach lokalnych i poza nimi, rozwijanie pozytywnego stosunku człowieka do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie jego życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na sobą..."
W imieniu Zarządu
Iwona Snopkowska
Wracaj
copyright © Stowarzyszenie KANON