Menu
Zadania publiczne"Stowarzyszenie KANON jest w 2019 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji ferii profilaktycznych dla dieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą"
Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa dotacja w wysokości 5000,00 zł.

www.tarnow.plStowarzyszenie KANON jest w 2018 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych - Akademia Rozwoju Talentu ARTcopyright ? Stowarzyszenie KANON