Facebook
Menu
Ferie z Kanonem

Projekt zimowiska powstał w odpowiedzi na zapotrzebowania dzieci na aktywne twórcze spędzanie wolnego czasu, jako alternatywy dla długiego przebywania przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera. Pragniemy zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój w sferze emocjonalno-ruchowej.

Chcemy pokazać wzorce życia bez różnego rodzaju uzależnień, w zgodzie z naturą oraz zapewnić miłe spędzenie wolnego czasu.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie nawyków zdrowego, przyjemnego i twórczego spędzania wolnego czasu
 • Integracja zespołu, budowa wzajemnego zaufania, kształtowanie odpowiedzialności, asertywności oraz pozytywnego myślenia
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej Edukacja regionalna (wycieczka do Krakowa)
 • Rozwijanie sprawności fizycznych ( zimowa „olimpiada sportowa”)
 • Rozwijanie własnej twórczości (zajęcia plastyczne i muzyczne)
 • Kształtowanie właściwych zachowań nawyków i postaw

SPODZIEWANE EFEKTY

 1. Uczestnicy czują się bezpiecznie w grupie rówieśniczej.
 2. Uczestnicy znają swoje słabe i mocne strony i potrafią tę wiedzę wykorzystać.
 3. Uczestnicy znają różnorodne formy spędzania wolnego czasu.
 4. Uczestnicy wiedzą, na czym polega zdrowy tryb życia.
 5. Uczestnicy są odpowiedzialni za powierzone zadania, potrafią pracować w zespole.
 6. Uczestnicy są sprawni fizycznie, znają zasady fair-play.
 7. Uczestnicy znają walory swojego regionu.
copyright © Stowarzyszenie KANON