Facebook
Menu
Zadania publiczne

Stowarzyszenie KANON jest w 2022 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji pn " Organizacja pozaszkolnego czasu wolnego dla dzieci "

 

 

Stowarzyszenie KANON jest w 2022 partnerem Województwa Małopolskiego w realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji pn "Polska-Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce"

 

"Stowarzyszenie KANON jest w 2019 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji ferii profilaktycznych dla dieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą"
Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa dotacja w wysokości 5000,00 zł.

www.tarnow.pl

 

 

Stowarzyszenie KANON jest w 2018 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych - Akademia Rozwoju Talentu ART

 

 

copyright © Stowarzyszenie KANON